Książki Grazyny Fosar i Franza Bludorfa

W tłumaczeniu na język polski ukazały się:

Nikt nam nie odda przyszłości (Der Geist hat keine Firewall)

Czarodziejski śpiew (Zaubergesang)